Our Team

Atier Wellness and Surgery House

Our Team

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา

แนะนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำคลินิกและผู้ให้บริการที่มากประสบการณ์ของเรา

เชี่ยวชาญหัตถการฉีดทุกชนิด (Board-certified dermatologist)

นายแพทย์ ชนุดม เจนครองธรรม (หมอโอ้)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้าและการทำเลเซอร์

เชี่ยวชาญศัลยกรรมเสริมความงาม (Board-certified plastic and reconstructive surgery)

เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู และการรักษาด้วย Stem Cell

เชี่ยวชาญพิเศษในหัตถการกลุ่มฉีด Toxin, Filler, Mesotherapy

เชี่ยวชาญพิเศษในหัตถการกลุ่มฉีด Toxin, Filler, Mesotherapy, ร้อยไหมยกใบหน้า

เชี่ยวชาญพิเศษด้าน ผ่าตัดตา 2 ชั้น ตากรีดสั้น ตากรีดยาว แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง,Subbrow lift ,ยกคิ้ว  เสริมจมูก, เสริมคาง, ปากกระจับ

พนักงานของเรา

แป้ง

ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านความงามและศัลยกรรมตกแต่ง

ไอซ์

Therapist

คุณอัน

( Therapist )

กุ๊ก

ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านความงามและศัลยกรรมตกแต่ง

หลิน

Therapist

คุณมัช

( Therapist )

ดรีม

Therapist

ฟ้า

แม่บ้าน

Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday 11:00 - 19:00 hrs
Tuesday 11:00 - 19:00 hrs
Wednesday 11:00 - 19:00 hrs
Thursday 11:00 - 19:00 hrs
Friday 11:00 - 19:00 hrs
Saturday 11:00 - 19:00 hrs
Sunday 11:00 - 19:00 hrs