Stem cell
ฉีดใบหน้าและตัว (ฉีดเข้ากล้าม)

ที่สุดแห่งการซ่อมแซม ด้วย Allogenous Mesenchymal Stem Cell ที่ได้รับการ Cultivate และ Harvest ในชั่วขณะที่สเตมเซลล์พร้อมและเหมาะที่สุด ภายใต้มาตรฐานการผลิตและจัดเก็บของห้องแลประดับนานาชาติ สำหรับการฟื้นฟูระดับสูงสุดในธรรมชาติ ปลอดภัย และยั่งยืน โดยเมื่อร่างกายเกิดความชราภาพจะเกิดภาวะพร่องสเตมเซลล์ หรือภาวะหยุดการทำงานของสเตมเซลล์จากความเสื่อมสะสม ส่งผลให้การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเป็นไปได้อย่างยากลำบาก การที่ร่างกายได้รับสเตมเซลล์ที่ได้รับการบ่มเพาะอย่างดีจะทำให้เพดานของความสามารถในการซ่อมแซมที่นับวันมีแต่จะลดต่ำลงถูกยกสูงขึ้นไปอีกครั้ง

อ่านรีวิว
Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday 11:00 - 19:00 hrs
Tuesday 11:00 - 19:00 hrs
Wednesday 11:00 - 19:00 hrs
Thursday 11:00 - 19:00 hrs
Friday 11:00 - 19:00 hrs
Saturday 11:00 - 19:00 hrs
Sunday 11:00 - 19:00 hrs