ATier Wellness and Surgery House

Content Articles Picolaser  รักษาหลุมสิวลึกได้จริงหรือ

 Picolaser  รักษาหลุมสิวลึกได้จริงหรือ

หลุมสิวเป็นปัญหาผิวที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาสิวอักเสบเรื้อรัง หลุมสิวเกิดจากพังผืดใต้ผิวหนังที่ยึดเกาะผิวหนังชั้นนอกไว้หย่อนคล้อยลง ทำให้ผิวบริเวณนั้นยุบตัวลงไปเป็นหลุม ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของหลุมสิวได้ 3 ประเภท ได้แก่

 • หลุมสิวแบบ Ice Pick Scar : เป็นหลุมสิวที่มีลักษณะเป็นรอยบุ๋มลึกลงไปในผิวหนัง
 • หลุมสิวแบบ Box Scar : เป็นหลุมสิวที่มีลักษณะเป็นรอยบุ๋มสี่เหลี่ยม
 • หลุมสิวแบบ Rolling Scar : เป็นหลุมสิวที่มีลักษณะเป็นรอยบุ๋มไม่สม่ำเสมอ

ในปัจจุบันมีวิธีการรักษาหลุมสิวหลากหลายวิธี หนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมคือการรักษาด้วยเลเซอร์ ซึ่งเลเซอร์แต่ละประเภทก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป

 Picolaser  รักษาหลุมสิวลึกได้อย่างไร

 Picolaser เลเซอร์เป็นเลเซอร์ชนิดใหม่ที่มีความยาวคลื่นสั้นเพียง 10 นาโนวินาที ซึ่งสั้นกว่าเลเซอร์ชนิดเดิมที่มีความยาวคลื่น 100 นาโนวินาที ทำให้สามารถแตกตัวเม็ดสีเมลานินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การรักษาหลุมสิวด้วย พิโคเลเซอร์ จะใช้พลังงานเลเซอร์ยิงลงไปบนผิวบริเวณที่เป็นหลุมสิว โดยพลังงานเลเซอร์จะเข้าไปทำลายพังผืดใต้ผิวหนังที่ยึดเกาะผิวหนังชั้นนอกไว้ ทำให้พังผืดคลายตัวลงและผิวบริเวณนั้นยุบตัวน้อยลง ส่งผลให้หลุมสิวตื้นขึ้น

 Picolaser รักษาหลุมสิวลึกได้ผลแค่ไหน

จากการศึกษาพบว่าการรักษาหลุมสิวด้วย Picolaser เลเซอร์สามารถช่วยทำให้หลุมสิวตื้นลงได้ โดยผลการรักษาจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของหลุมสิว โดยหลุมสิวแบบ Ice Pick Scar มักจะเห็นผลการรักษาได้ชัดเจนที่สุด ส่วนหลุมสิวแบบ Box Scar และ Rolling Scar อาจเห็นผลการรักษาได้น้อยกว่า

โดยทั่วไปแล้ว การรักษาหลุมสิวด้วย พิโคเลเซอร์ มักจะทำซ้ำหลายครั้ง เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีขึ้น โดยจำนวนครั้งที่ต้องทำจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของหลุมสิว โดยแพทย์ผู้ทำการรักษาจะเป็นผู้ประเมินและแนะนำจำนวนครั้งที่เหมาะสม

ข้อควรระวังในการรักษาหลุมสิวด้วย Picolaser เลเซอร์

ก่อนทำการรักษาด้วย Picolaser ควรปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาเพื่อตรวจประเมินสภาพผิวและรับคำแนะนำอย่างละเอียด นอกจากนี้ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด

สรุป

 Picolaser เลเซอร์เป็นเลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาหลุมสิว โดยเฉพาะหลุมสิวแบบ Ice Pick Scar โดยสามารถช่วยทำให้หลุมสิวตื้นลงได้ อย่างไรก็ตาม การรักษาหลุมสิวด้วย Picolaser ควรทำภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อความปลอดภัยและได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด

 Picolaser หัวที่ช่วยในเรื่องรักษาหลุมสิว คือ หัวยิงแบบ Fractional หัวยิงแบบ Fractional จะใช้ลำแสงเลเซอร์ยิงลงบนผิวเป็นจุดเล็กๆ กระจายทั่วบริเวณที่เป็นหลุมสิว โดยลำแสงเลเซอร์จะเข้าไปทำลายพังผืดใต้ผิวหนังที่ยึดเกาะผิวหนังชั้นนอกไว้ ทำให้พังผืดคลายตัวลงและผิวบริเวณนั้นยุบตัวน้อยลง ส่งผลให้หลุมสิวตื้นขึ้น

หัวยิงแบบ Fractional มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน โดยขนาดของหัวยิงจะส่งผลต่อความลึกของหลุมสิวที่จะรักษาได้ โดยหัวยิงที่มีขนาดเล็กกว่า จะเข้าไปทำลายพังผืดได้ลึกกว่า ทำให้หลุมสิวตื้นลงได้มากกว่า แต่อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองได้มากกว่าเช่นกัน

โดยทั่วไปแล้ว แพทย์ผู้ทำการรักษาจะเป็นผู้พิจารณาเลือกขนาดของหัวยิงที่เหมาะสมกับความรุนแรงของหลุมสิวและสภาพผิวของคนไข้

นอกจากหัวยิงแบบ Fractional แล้ว พิโคเลเซอร์ เลเซอร์ยังมีหัวยิงแบบ Full Beam ที่ช่วยในการลบเม็ดสีเมลานินได้อีกด้วย หัวยิงแบบ Full Beam สามารถใช้ร่วมกับหัวยิงแบบ Fractional เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาหลุมสิวได้

สรุป

 Picolaser หัวที่ช่วยในเรื่องรักษาหลุมสิว คือ หัวยิงแบบ Fractional โดยแพทย์ผู้ทำการรักษาจะเป็นผู้พิจารณาเลือกขนาดของหัวยิงที่เหมาะสมกับความรุนแรงของหลุมสิวและสภาพผิวของคนไข้

ความลึกของหัวยิง พิโคเลเซอร์ เลเซอร์มีหลายแบบ โดยทั่วไปแล้วแบ่งออกเป็น 3 แบบหลักๆ ได้แก่

 • แบบ Superficial : ความลึก 0.2-0.5 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับการรักษาหลุมสิวแบบตื้นๆ รอยแดงจากสิว และรอยดำจากสิว

 • แบบ Medium : ความลึก 0.5-1.0 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับการรักษาหลุมสิวแบบปานกลาง

 • แบบ Deep : ความลึก 1.0-2.0 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับการรักษาหลุมสิวแบบลึก

นอกจากนี้ ยังมีหัวยิงแบบอื่นๆ ที่มีความลึกที่แตกต่างกันออกไป เช่น หัวยิงแบบ Micro Lens Array (MLA) ที่สามารถปรับความลึกได้ตั้งแต่ 0.2-10 มิลลิเมตร โดยแพทย์ผู้ทำการรักษาจะเป็นผู้พิจารณาเลือกขนาดของหัวยิงที่เหมาะสมกับความรุนแรงของหลุมสิวและสภาพผิวของคนไข้

การวางแผนการใช้หัวยิง Picolaser เลเซอร์ในการรักษาหลุมสิว สามารถทำได้โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ความรุนแรงของหลุมสิว : หลุมสิวที่ลึกมาก อาจต้องใช้หัวยิงที่มีความลึกมากกว่า เพื่อเข้าไปทำลายพังผืดได้ลึกเพียงพอ
 • สภาพผิว : ผิวที่บางและบอบบาง อาจต้องใช้หัวยิงที่มีความลึกน้อยกว่า เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการระคายเคือง
 • เป้าหมายในการรักษา : หากต้องการรักษาหลุมสิวแบบลึกให้หายขาด อาจต้องทำการรักษาหลายครั้ง โดยอาจใช้หัวยิงที่มีความลึกต่างกันในแต่ละครั้ง

โดยทั่วไปแล้ว แพทย์ผู้ทำการรักษาจะเป็นผู้ประเมินปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ เพื่อวางแผนการใช้หัวยิงที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย

ขั้นตอนในการวางแผนการใช้หัวยิง Picolaser เลเซอร์

 1. แพทย์ผู้ทำการรักษาจะทำการซักประวัติและตรวจประเมินสภาพผิวของคนไข้
 2. แพทย์จะอธิบายถึงวิธีการรักษาหลุมสิวด้วย Picolaser และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
 3. แพทย์จะพิจารณาเลือกขนาดของหัวยิงที่เหมาะสมกับความรุนแรงของหลุมสิวและสภาพผิวของคนไข้
 4. แพทย์จะอธิบายถึงขั้นตอนการรักษาและข้อควรปฏิบัติหลังการรักษา

คำแนะนำหลังการรักษาด้วย Picolaser เลเซอร์

หลังการรักษาด้วย Picolaser อาจมีอาการระคายเคืองเล็กน้อย เช่น แดง บวม แห้งกร้าน โดยอาการเหล่านี้จะหายไปเองภายใน 1-2 สัปดาห์ ในระหว่างนี้ ควรหลีกเลี่ยงการโดนแดดโดยตรง และทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอ

Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday 11:00 - 19:00 hrs
Tuesday 11:00 - 19:00 hrs
Wednesday 11:00 - 19:00 hrs
Thursday 11:00 - 19:00 hrs
Friday 11:00 - 19:00 hrs
Saturday 11:00 - 19:00 hrs
Sunday 11:00 - 19:00 hrs