NAD+ นวัตกรรมล่าสุดของการชะลอวัย ที่ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์สมองและระบบประสาท

วันนี้ Atier พามาดูกันว่าการเติม NAD+ ดียังไงต่อร่างกายของเราบ้าง? 😌

NAD+ นวัตกรรมล่าสุดของการชะลอวัย ที่ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์สมองและระบบประสาท รวมไปถึงการเสื่อมของเซลล์เกือบทุกชนิดในร่างกาย

NAD+ คือโคเอนไซม์ที่มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์ตามธรรมชาติ เป็นสารประกอบสำคัญสำหรับกระบวนการเมตาบอริซึม ช่วยในการสร้างพลังงานในระดับเซลล์ รวมถึงกระบวนการทำงานปกติของร่างกาย ทั้งนี้เมื่อมีอายุมากขึ้นร่างกายจะยิ่งสร้างได้น้อยลง และใช้มากขึ้น เมื่อได้รับการเสริมจะช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูได้ลึกถึงระดับ DNA กระตุ้นระบบการเผาผลาญให้กลับสู่ภาวะใกล้เคียงจุดสมบูรณ์ของมนุษย์ (Optimal state) ให้ร่างกายกลับมาสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ลดความอ่อนล้าสะสม นอกจากนี้ ยังช่วยชะลอกระบวนการความชรา(Anti-Aging process) และ โอกาสเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย (Degenerative diseases)

พิเศษ 🔥9,990.- (จาก 14,990.-)🔥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday 11:00 - 19:00 hrs
Tuesday 11:00 - 19:00 hrs
Wednesday 11:00 - 19:00 hrs
Thursday 11:00 - 19:00 hrs
Friday 11:00 - 19:00 hrs
Saturday 11:00 - 19:00 hrs
Sunday 11:00 - 19:00 hrs