ATier Wellness and Surgery House

Content ArticlesMorpheus วิธีการดูเครื่องแท้หรือปลอม

Morpheus วิธีการดูเครื่องแท้หรือปลอม

วิธีการดูเครื่องแท้หรือปลอมนั้นสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ชนิดใดและรุ่นใด โดยวิธีการทั่วไป ได้แก่

 • ตรวจสอบลักษณะภายนอก

อุปกรณ์แท้มักจะมีการออกแบบและวัสดุที่มีคุณภาพสูง แตกต่างจากอุปกรณ์ปลอมที่มีการออกแบบและวัสดุที่ด้อยกว่า เช่น สีสันที่ไม่สม่ำเสมอ รอยต่อไม่เรียบร้อย โลโก้ไม่คมชัด เป็นต้น

ตัวอย่างการตรวจสอบลักษณะภายนอกของอุปกรณ์ ได้แก่

 • ตรวจสอบโลโก้ของอุปกรณ์ว่าถูกต้องตามแบบฉบับหรือไม่

 • ตรวจสอบรอยต่อของอุปกรณ์ว่าเรียบเนียนหรือไม่

 • ตรวจสอบสีสันของอุปกรณ์ว่าสม่ำเสมอหรือไม่

 • ตรวจสอบวัสดุของอุปกรณ์ว่ามีคุณภาพหรือไม่

 • ตรวจสอบหมายเลขซีเรียล

หมายเลขซีเรียลเป็นหมายเลขเฉพาะของอุปกรณ์แต่ละเครื่อง ซึ่งสามารถนำไปตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยสามารถตรวจสอบหมายเลขซีเรียลได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต

ตัวอย่างการตรวจสอบหมายเลขซีเรียล ได้แก่

 • ตรวจสอบหมายเลขซีเรียลกับหมายเลขซีเรียลที่ระบุไว้ในกล่องบรรจุภัณฑ์

 • ตรวจสอบหมายเลขซีเรียลกับหมายเลขซีเรียลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของผู้ผลิต

 • ตรวจสอบซอฟต์แวร์

อุปกรณ์แท้มักจะมาพร้อมกับซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการที่ถูกต้องจากผู้ผลิต แตกต่างจากอุปกรณ์ปลอมที่มีซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการที่ด้อยกว่าหรือผิดกฎหมาย

ตัวอย่างการตรวจสอบซอฟต์แวร์ ได้แก่

 • ตรวจสอบเวอร์ชันของซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการว่าถูกต้องหรือไม่

 • ตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการว่าสามารถอัปเดตได้หรือไม่

 • ทดสอบการใช้งาน

อุปกรณ์แท้มักจะมีการทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ แตกต่างจากอุปกรณ์ปลอมที่มีการทำงานที่ช้าหรือมีปัญหา

ตัวอย่างการทดสอบการใช้งาน ได้แก่

 • ทดสอบการท่องเว็บ
 • ทดสอบการเล่นเกม
 • ทดสอบการถ่ายภาพ

สำหรับวิธีการดูเครื่องแท้หรือปลอมเฉพาะอุปกรณ์ชนิดใดและรุ่นใดนั้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญ

ตัวอย่างวิธีการดูเครื่องแท้หรือปลอมเฉพาะอุปกรณ์ชนิดใดและรุ่นใด ได้แก่

 • วิธีดูเครื่อง iPhone แท้หรือปลอม
 • วิธีดูเครื่อง Samsung แท้หรือปลอม
 • วิธีดูเครื่อง Huawei แท้หรือปลอม

นอกจากนี้ ยังสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้ขาย เช่น ไม่ยอมให้ตรวจสอบอุปกรณ์อย่างละเอียด อ้างว่าอุปกรณ์เป็นสินค้าหลุดจำนำหรือสินค้ามือสอง เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าอุปกรณ์นั้นเป็นของปลอม

หากพบ Morpheus เครื่องยกกระชับปลอม ควรดำเนินการดังนี้

 • หยุดซื้อและใช้งานเครื่องทันที

เครื่องยกกระชับปลอมอาจไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้

 • แจ้งผู้ขายหรือร้านค้าที่ซื้อมา

ผู้ขายหรือร้านค้าที่ขายเครื่องปลอมอาจไม่ทราบว่าเครื่องนั้นเป็นของปลอม เนื่องจากเครื่องปลอมมักทำเลียนแบบเครื่องแท้มาเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม หากผู้ขายหรือร้านค้าทราบว่าเครื่องนั้นเป็นของปลอม และยังคงขายให้กับลูกค้าต่อไป อาจเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง

 • แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ขายหรือร้านค้าที่ขายเครื่องปลอม

นอกจากนี้ ควรระมัดระวังในการซื้อสินค้าออนไลน์ เนื่องจากสินค้าปลอมมักขายผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าช่องทางอื่น

หากต้องการซื้อสินค้า Morpheus เครื่องยกกระชับ ควรซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่เชื่อถือได้ หรือซื้อจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของผู้ผลิต เพื่อมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าแท้และมีคุณภาพ

Morpheus  เครื่องยกกระชับปลอมส่งผลเสียได้หลายประการ ดังนี้

 • อาจไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย

เครื่องยกกระชับปลอมอาจไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย เช่น วัสดุที่ใช้อาจไม่ทนทาน อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจชำรุดหรือมีความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ใช้ได้รับอันตราย เช่น เกิดการบาดเจ็บจากการใช้งาน หรือเกิดไฟฟ้าช็อต

 • อาจไม่ได้ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

เครื่องยกกระชับปลอมอาจไม่ได้ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน เช่น คลื่นความถี่ที่ใช้อาจไม่เหมาะสม ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการยกกระชับลดลง หรืออาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ผิวไหม้ รอยแดง เป็นต้น

 • อาจทำให้เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์

เครื่องยกกระชับปลอมมักมีราคาที่ถูกกว่าเครื่องแท้ แต่คุณภาพและประสิทธิภาพอาจไม่คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป

นอกจากนี้ เครื่องยกกระชับปลอมยังอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น

 • อาจทำให้ผิดกฎหมาย

การนำเข้าหรือจำหน่ายสินค้าปลอมอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2539

 • อาจทำให้เสียชื่อเสียง

หากมีผู้ใช้เครื่องยกกระชับปลอมแล้วเกิดอันตรายหรือได้รับผลข้างเคียง อาจทำให้ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ Morpheus เครื่องยกกระชับโดยรวมเสียหายได้

ดังนั้น จึงควรระมัดระวังในการซื้อสินค้า มอเฟียร์ส เครื่องยกกระชับ ควรซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่เชื่อถือได้ หรือซื้อจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของผู้ผลิต เพื่อมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าแท้และมีคุณภาพ

Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday 11:00 - 19:00 hrs
Tuesday 11:00 - 19:00 hrs
Wednesday 11:00 - 19:00 hrs
Thursday 11:00 - 19:00 hrs
Friday 11:00 - 19:00 hrs
Saturday 11:00 - 19:00 hrs
Sunday 11:00 - 19:00 hrs