ATier Wellness and Surgery House

Content Articlesประเภทของศัลยกรรมทางการแพทย์

ประเภทของศัลยกรรมทางการแพทย์

ศัลยกรรมทางการแพทย์ เป็นสาขาวิชาทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นการรักษาหรือแก้ไขความผิดปกติของร่างกายด้วยการผ่าตัด ศัลยแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัด ซึ่งจะเป็นผู้ทำการผ่าตัดให้กับผู้ป่วย โดยศัลยกรรมทางการแพทย์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 1. ศัลยกรรมตกแต่ง ทั่วไป

ศัลยกรรมทั่วไป เป็นสาขาศัลยกรรมพื้นฐานที่ครอบคลุมการรักษาความผิดปกติของร่างกายทุกส่วนของร่างกาย ศัลยกรรมทั่วไปจะครอบคลุมการรักษาตั้งแต่การผ่าตัดเล็ก เช่น การถอนฟัน เย็บแผล ไปจนถึงการผ่าตัดใหญ่ เช่น การผ่าตัดหัวใจ การผ่าตัดสมอง การผ่าตัดมะเร็ง เป็นต้น

 1. ศัลยกรรมเฉพาะทาง

ศัลยกรรมเฉพาะทาง เป็นสาขาศัลยกรรมที่มุ่งเน้นการรักษาความผิดปกติเฉพาะด้านของร่างกาย ศัลยกรรมเฉพาะทางในประเทศไทยมีหลากหลายสาขา เช่น

 • ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Surgery) : รักษาความผิดปกติของกระดูกและข้อ เช่น กระดูกหัก โรคข้อเสื่อม เป็นต้น
 • ศัลยกรรมประสาท (Neurosurgery) : รักษาความผิดปกติของระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งสมอง เป็นต้น
 • ศัลยกรรมทรวงอก (Thoracic Surgery) : รักษาความผิดปกติของทรวงอก เช่น โรคหลอดลม โรคปอด เป็นต้น
 • ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด (Cardiothoracic Surgery) : รักษาความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจล้มเหลว เป็นต้น
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterology) : รักษาความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคกระเพาะอาหาร โรคลำไส้ เป็นต้น
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ (Urology) : รักษาความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น โรคไต โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะหญิง (Gynecology and Obstetrics) : รักษาความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์หญิง เช่น โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเต้านม เป็นต้น
 • ศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic Surgery) : รักษาความผิดปกติของรูปลักษณ์ภายนอก เช่น การทำจมูก การทำตาสองชั้น เป็นต้น

ศัลยกรรมทางการแพทย์เป็นสาขาวิชาทางการแพทย์ที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นการรักษาความผิดปกติของร่างกายที่อาจส่งผลร้ายแรงต่อผู้ป่วยได้ ศัลยแพทย์จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สูง เพื่อให้สามารถผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ศัลยกรรมประเภทที่ได้รับความนิยมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 1. ศัลยกรรมเพื่อการรักษา

ศัลยกรรมเพื่อการรักษา เป็นศัลยกรรมตกแต่ง ที่มุ่งเน้นการรักษาความผิดปกติของร่างกาย โดยศัลยกรรมประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการในการรักษาความผิดปกติของร่างกายมีมากขึ้น เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคกระดูกและข้อ เป็นต้น

 1. ศัลยกรรมเพื่อความงาม

ศัลยกรรมเพื่อความงาม เป็นศัลยกรรมที่มุ่งเน้นการปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอก โดยศัลยกรรมประเภทนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้คนให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกมากขึ้น เช่น การเสริมจมูก การทำตาสองชั้น การดูดไขมัน เป็นต้น

จากข้อมูลของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2565 ศัลยกรรมความงามที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่

 1. การเสริมจมูก
 2. การทำตาสองชั้น
 3. การเสริมหน้าอก
 4. การดูดไขมัน
 5. การฉีดไขมันเติมเต็มหน้า

ศัลยกรรมตกแต่ง ความงามเหล่านี้ได้รับความนิยมเนื่องจากสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูดีขึ้นได้ โดยศัลยกรรมเหล่านี้สามารถทำได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ หากเลือกทำกับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญ

Atier Wellness and Surgery House เป็นคลินิกศัลยกรรมความงามครบวงจรที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยให้บริการศัลยกรรมความงามหลากหลายประเภท เช่น การเสริมจมูก การทำตาสองชั้น การดูดไขมัน การฉีดไขมันเติมเต็ม เป็นต้น

Atier Wellness and Surgery House ให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมความงามที่มีประสบการณ์และฝีมือการันตี โดยทีมแพทย์ของ Atier Wellness and Surgery House ล้วนผ่านการอบรมจากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ Atier Wellness and Surgery House ยังมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล จึงทำให้ผู้เข้ารับบริการมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday 11:00 - 19:00 hrs
Tuesday 11:00 - 19:00 hrs
Wednesday 11:00 - 19:00 hrs
Thursday 11:00 - 19:00 hrs
Friday 11:00 - 19:00 hrs
Saturday 11:00 - 19:00 hrs
Sunday 11:00 - 19:00 hrs