brow lift
(ศัลยกรรมยกคิ้ว)

BROW LIFT (ยกคิ้ว)

1. ยกคิ้ว แผลเหนือคิ้ว (Direct browlift)

อายุมากขึ้นนอกจากหนังตาที่ตกลงแล้ว ยังมีคิ้วที่ตกลงมาด้วย ศัลยกรรมยกคิ้ว เป็นการลงแผลที่เส้นขอบบนของคิ้ว ช่วยในการซ่อนแผลเป็น และยกกระชับคิ้วให้กลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิม ช่วยให้ใบหน้าและดวงตา ดูสว่างสดใสขึ้น

2. ยกหางคิ้ว (Temporal browlift)

ศัลยกรรมยกหางคิ้วเหมาะกับผู้ที่มีหางคิ้วตก เป็นการผ่าตัดโดยลงแผลในผมเพื่อซ่อนแผล และยกกระชับหางคิ้วขึ้น ช่วยให้หางคิ้วและตาดูสดใสมากขึ้น

อ่านรีวิว
Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday 11:00 - 19:00 hrs
Tuesday 11:00 - 19:00 hrs
Wednesday 11:00 - 19:00 hrs
Thursday 11:00 - 19:00 hrs
Friday 11:00 - 19:00 hrs
Saturday 11:00 - 19:00 hrs
Sunday 11:00 - 19:00 hrs