แพทย์หญิงสินีนาฏ ธนภูริรัตน์ (หมอส้ม)

แพทย์หญิงสินีนาฏ ธนภูริรัตน์ (หมอส้ม)
แพทย์หญิงสินีนาฏ ธนภูริรัตน์ (หมอส้ม)

SINEENARD THANAPURIRAT, M.D.
ประวัติการศึกษา
  •  M.D., Faculty of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine, Mahidol University
  •  Dipoma of The Thai Board of plastic surgery
ความถนัดของคุณหมอ
  • ศัลยแพทย์เฉพาะทางตกแต่งและเสริมสร้าง
  • เชี่ยวชาญพิเศษด้าน ผ่าตัดตา 2 ชั้น ตากรีดสั้น ตากรีดยาว แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง,Subbrow lift ,ยกคิ้ว  เสริมจมูก, เสริมคาง, ปากกระจับ
ประสบการณ์
  •  Member, The Royal College of Surgeons of Thailand, since 2020
  •  Member, Society of Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailand, since 2020 
  •  Member, Society of Aesthetic Plastic Surgeons of Thailand, since 2021
Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday 11:00 - 19:00 hrs
Tuesday 11:00 - 19:00 hrs
Wednesday 11:00 - 19:00 hrs
Thursday 11:00 - 19:00 hrs
Friday 11:00 - 19:00 hrs
Saturday 11:00 - 19:00 hrs
Sunday 11:00 - 19:00 hrs