ATier Wellness and Surgery House

Content Articlesเทรนด์ศัลยกรรมและการตกแต่งล่าสุด เน้นความเป็นธรรมชาติ ปลอดภัย และได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

เทรนด์ศัลยกรรมและการตกแต่งล่าสุด เน้นความเป็นธรรมชาติ ปลอดภัย และได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

เทรนด์ศัลยกรรมและการตกแต่งในปัจจุบัน เน้นความเป็นธรรมชาติ ปลอดภัย และได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงสุขภาพและความพึงพอใจของคนไข้เป็นหลัก ส่งผลให้มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคนิคใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนไข้ได้อย่างตรงจุด

เทรนด์ศัลยกรรมและการตกแต่งยอดฮิต

จากผลการสำรวจของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society of Plastic Surgeons: ASPS) พบว่า เทรนด์ศัลยกรรมและการตกแต่งยอดฮิตในปี 2566 ได้แก่

 • การเสริมจมูก ยังคงเป็นที่นิยมมากที่สุดอันดับ 1 ต่อเนื่องมาหลายปี เนื่องจากจมูกเป็นจุดเด่นบนใบหน้าที่สามารถเสริมสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลได้
 • การเสริมหน้าอก ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 พบว่ามีจำนวนผู้เข้ารับการผ่าตัดเสริมหน้าอกเพิ่มขึ้นถึง 13% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
 • การดึงหน้า ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากคนรุ่นใหม่เริ่มหันมาใส่ใจการดูแลตัวเองมากขึ้น และต้องการคงความอ่อนเยาว์เอาไว้
 • การฉีดฟิลเลอร์และโบท็อกซ์ เป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และเห็นผลลัพธ์ได้ทันที

นวัตกรรมและเทคนิคใหม่ๆ

นอกจากเทรนด์ศัลยกรรมและการตกแต่งยอดฮิตแล้ว ยังมีนวัตกรรมและเทคนิคใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

 • การผ่าตัดผ่านกล้อง (Endoscopic Surgery) เป็นการผ่าตัดโดยใช้กล้องขนาดเล็กส่องเข้าไปภายในร่างกาย ทำให้มองเห็นภาพบริเวณผ่าตัดได้ชัดเจน ช่วยลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ และลดระยะเวลาพักฟื้น
 • การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer-Assisted Surgery) เป็นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนการผ่าตัด ทำให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น
 • การใช้วัสดุสังเคราะห์ (Synthetic Materials) เป็นการใช้วัสดุสังเคราะห์ เช่น ซิลิโคน แทนวัสดุธรรมชาติ เช่น กระดูกอ่อน กระดูกอ่อนสะโพก เพื่อช่วยเสริมสร้างโครงสร้างใบหน้าและร่างกาย

ความสำคัญในการเลือกคลินิกหรือโรงพยาบาล

ก่อนตัดสินใจทำศัลยกรรมและการตกแต่ง ควรศึกษาข้อมูลและเลือกคลินิกหรือโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและได้มาตรฐาน แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดควรมีประสบการณ์และมีความชำนาญในการผ่าตัดเฉพาะทาง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ควรทันสมัยและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการ

เทรนด์ศัลยกรรมและการตกแต่งล่าสุด เน้นความเป็นธรรมชาติ ปลอดภัย และได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

เทรนด์ศัลยกรรมและการตกแต่งในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด จากการเน้นการแก้ไขจุดบกพร่อง ไปสู่การเสริมจุดเด่นให้สวยงามในแบบของตัวเอง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่ยั่งยืนเป็นสำคัญ ส่งผลให้มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคนิคใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนไข้ได้อย่างตรงจุด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ศัลยกรรมและการตกแต่ง

การเปลี่ยนแปลงเทรนด์ศัลยกรรมและการตกแต่ง เป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ ดังนี้

 • ความก้าวหน้าทางการแพทย์ ทำให้เกิดนวัตกรรมและเทคนิคใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการผ่าตัด
 • ความนิยมในการเสริมความงาม ของคนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้น
 • การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ที่ทำให้คนไข้สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศัลยกรรมและการตกแต่งได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เทรนด์ศัลยกรรมและการตกแต่งยอดฮิต

จากผลการสำรวจของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society of Plastic Surgeons: ASPS) พบว่า เทรนด์ศัลยกรรมและการตกแต่งยอดฮิตในปี 2566 ได้แก่

 • การเสริมจมูก ยังคงเป็นที่นิยมมากที่สุดอันดับ 1 ต่อเนื่องมาหลายปี เนื่องจากจมูกเป็นจุดเด่นบนใบหน้าที่สามารถเสริมสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลได้
 • การเสริมหน้าอก ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 พบว่ามีจำนวนผู้เข้ารับการผ่าตัดเสริมหน้าอกเพิ่มขึ้นถึง 13% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
 • การดึงหน้า ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากคนรุ่นใหม่เริ่มหันมาใส่ใจการดูแลตัวเองมากขึ้น และต้องการคงความอ่อนเยาว์เอาไว้
 • การฉีดฟิลเลอร์และโบท็อกซ์ เป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และเห็นผลลัพธ์ได้ทันที

นวัตกรรมและเทคนิคใหม่ๆ

นอกจากเทรนด์ศัลยกรรมตกแต่งยอดฮิตแล้ว ยังมีนวัตกรรมและเทคนิคใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

 • การผ่าตัดผ่านกล้อง (Endoscopic Surgery) เป็นการผ่าตัดโดยใช้กล้องขนาดเล็กส่องเข้าไปภายในร่างกาย ทำให้มองเห็นภาพบริเวณผ่าตัดได้ชัดเจน ช่วยลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ และลดระยะเวลาพักฟื้น
 • การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer-Assisted Surgery) เป็นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนการผ่าตัด ทำให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น
 • การใช้วัสดุสังเคราะห์ (Synthetic Materials) เป็นการใช้วัสดุสังเคราะห์ เช่น ซิลิโคน แทนวัสดุธรรมชาติ เช่น กระดูกอ่อน กระดูกอ่อนสะโพก เพื่อช่วยเสริมสร้างโครงสร้างใบหน้าและร่างกาย

ความสำคัญในการเลือกคลินิกหรือโรงพยาบาล

ก่อนตัดสินใจทำศัลยกรรมและการตกแต่ง ควรศึกษาข้อมูลและเลือกคลินิกหรือโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและได้มาตรฐาน แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดควรมีประสบการณ์และมีความชำนาญในการผ่าตัดเฉพาะทาง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ควรทันสมัยและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการ

เทรนด์ศัลยกรรมและการตกแต่งในอนาคต

เทรนด์ศัลยกรรมตกแต่งในอนาคต คาดว่าจะยังคงเน้นความเป็นธรรมชาติ ความปลอดภัย และผลลัพธ์ที่ยั่งยืน โดยอาจมีการพัฒนานวัตกรรมและเทคนิคใหม่ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

 • การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการผ่าตัด
 • การใช้เซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell) ในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
 • การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ในการพัฒนาวัสดุสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับวัสดุธรรมชาติ

ทั้งนี้ เทรนด์ศัลยกรรมและการตกแต่งในอนาคตจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางการแพทย์และความต้องการของคนไข้

Atier Wellness and Surgery House เป็นศูนย์ความงามครบวงจรโดยแพทย์เฉพาะทาง ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2022 ที่ผ่านมา ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ความงามที่เหนือระดับให้กับลูกค้า ทางศูนย์จึงมีบริการที่หลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น

 • การศัลยกรรมความงาม ให้บริการศัลยกรรมความงามทุกประเภท ทั้งศัลยกรรมใบหน้า ศัลยกรรมร่างกาย และศัลยกรรมเสริมความงาม
 • การยกกระชับผิว ให้บริการยกกระชับผิวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Ulthera, Thermage, HIFU และ Dual Yellow
 • การดูแลผิว ให้บริการดูแลผิวด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัย เช่น ทรีตเมนท์หน้าใส ทรีตเมนท์ลดเลือนริ้วรอย และทรีตเมนท์สลายไขมัน
 • การดูแลสุขภาพ ให้บริการดูแลสุขภาพด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย เช่น บริการฉีดวิตามิน บริการตรวจสุขภาพ และบริการควบคุมน้ำหนัก

Atier Wellness and Surgery House ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของทุกบริการ โดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และทักษะสูง รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล จึงเป็นศูนย์ความงามที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ Atier Wellness and Surgery House ยังมีบริการหลังการขายที่ครบครัน เพื่อดูแลลูกค้าให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทางศูนย์มีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้ารับบริการ

หากท่านกำลังมองหาศูนย์ความงามที่ครบวงจรและมีคุณภาพ Atier Wellness and Surgery House เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาด

Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday 11:00 - 19:00 hrs
Tuesday 11:00 - 19:00 hrs
Wednesday 11:00 - 19:00 hrs
Thursday 11:00 - 19:00 hrs
Friday 11:00 - 19:00 hrs
Saturday 11:00 - 19:00 hrs
Sunday 11:00 - 19:00 hrs