ATier Wellness and Surgery House

Content Articlesเทคนิคการยกกระชับด้วยUltherapyที่ได้รับความนิยมจากแพทย์ 

เทคนิคการยกกระชับด้วยUltherapyที่ได้รับความนิยมจากแพทย์ 

เทคนิคการยกกระชับด้วยอัลเทอร่า ที่ได้รับความนิยมจากแพทย์ มีดังนี้:

 1. การยิงแบบ DeepSEE: เทคนิคนี้ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงส่งผ่านหัวUltherapyลงสู่ชั้นผิว SMAS ซึ่งเป็นชั้นเดียวกับการผ่าตัดดึงหน้า เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อยมาก ต้องการผลลัพธ์ที่ชัดเจน
 2. การยิงแบบ Micro-Focused Ultrasound with Visualization (MFU-V): เทคนิคนี้ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงส่งผ่านหัวUltherapyลงสู่ชั้นผิวหนังหลายระดับ เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อยปานกลาง ต้องการผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ
 3. การยิงแบบ Dual Mode: เทคนิคนี้ผสมผสานการยิงแบบ DeepSEE และ MFU-V เข้าด้วยกัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อยทั้งระดับลึกและระดับตื้น ต้องการผลลัพธ์ที่ชัดเจนและรวดเร็ว
 4. การยิงแบบ Submental: เทคนิคนี้ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงส่งผ่านหัวUltherapyลงสู่บริเวณใต้คาง เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเหนียง ไขมันสะสมใต้คาง ต้องการใบหน้าเรียว V-Shape
 5. การยิงแบบ Upper Face: เทคนิคนี้ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงส่งผ่านหัวUltherapyลงสู่บริเวณใบหน้าส่วนบน เช่น หน้าผาก หางตา คิ้ว เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาริ้วรอย รอยตีนกา หนังตาตก ต้องการยกกระชับใบหน้าส่วนบน
 6. การยิงแบบ Lower Face: เทคนิคนี้ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงส่งผ่านหัวUltherapyลงสู่บริเวณใบหน้าส่วนล่าง เช่น แก้ม ร่องแก้ม มุมปาก เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อย ริ้วรอย ร่องแก้มลึก ต้องการยกกระชับใบหน้าส่วนล่าง
 7. การยิงแบบ Total Face: เทคนิคนี้ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงส่งผ่านหัวUltherapyลงสู่บริเวณใบหน้าทั้งหมด เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อย ริ้วรอย ทั้งใบหน้า ต้องการผลลัพธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุม
 8. การยิงแบบเฉพาะจุด: เทคนิคนี้ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงส่งผ่านหัวUltherapyลงสู่บริเวณเฉพาะจุดบนใบหน้า เช่น รอยตีนกา ร่องแก้ม มุมปาก เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเฉพาะจุด ต้องการผลลัพธ์ที่ตรงจุดและรวดเร็ว

เทคนิคการยิงUltherapyที่แพทย์นิยมใช้จะขึ้นอยู่กับปัญหาผิวของแต่ละบุคคล แพทย์จะประเมินสภาพผิวและปัญหาของคนไข้ก่อนเลือกเทคนิคที่เหมาะสมที่สุด

นอกจากเทคนิคการยิงแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการยกกระชับด้วยUltherapy เช่น:

 • ประเภทของหัวอัลเทอร่า 
 • จำนวนไลน์ที่ยิง
 • พลังงานที่ใช้
 • ประสบการณ์ของแพทย์

ดังนั้น ควรเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐาน แพทย์มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการทำUltherapy

ข้อควรระวัง:

 • การยิงUltherapyอาจทำให้รู้สึกเจ็บระคายเคืองได้ แพทย์จะทายาชาเพื่อบรรเทาอาการ
 • ผลลัพธ์ของการยิงUltherapyจะปรากฏหลังจากทำ 1-3 เดือน และสามารถอยู่ได้นาน 1-2 ปี
 • ผลลัพธ์ของการยิงUltherapyอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

แพทย์แต่ละที่เลือกวิธีการยิงUltherapyโดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก ๆ ดังนี้:

 1. ปัญหาผิวของคนไข้: แพทย์จะประเมินสภาพผิวของคนไข้ ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง เช่น ผิวหย่อนคล้อย ริ้วรอย รอยตีนกา หนังตาตก เหนียง ไขมันสะสมใต้คาง ฯลฯ จากนั้นจะเลือกเทคนิคการยิงUltherapyที่เหมาะสมกับปัญหาผิวของคนไข้
 2. ประเภทของหัวอัลเทอร่า : หัวUltherapyมีหลายประเภท แต่ละประเภทเหมาะสำหรับการยิงลงสู่ชั้นผิวที่แตกต่างกัน แพทย์จะเลือกหัวUltherapyให้เหมาะสมกับปัญหาผิวและชั้นผิวของคนไข้
 3. ประสบการณ์ของแพทย์: แพทย์ที่มีประสบการณ์ในการทำUltherapyจะสามารถเลือกเทคนิคการยิงและปรับพลังงานได้อย่างเหมาะสม ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงใจคนไข้
 4. นโยบายของคลินิก: คลินิกบางแห่งมีนโยบายในการยิงUltherapyที่แตกต่างกัน แพทย์จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของคลินิก

ตัวอย่างวิธีการยิงUltherapyที่แพทย์นิยมใช้:

 • การยิงแบบ DeepSEE: เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อยมาก ต้องการผลลัพธ์ที่ชัดเจน
 • การยิงแบบ Micro-Focused Ultrasound with Visualization (MFU-V): เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อยปานกลาง ต้องการผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ
 • การยิงแบบ Dual Mode: เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อยทั้งระดับลึกและระดับตื้น ต้องการผลลัพธ์ที่ชัดเจนและรวดเร็ว
 • การยิงแบบ Submental: เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเหนียง ไขมันสะสมใต้คาง ต้องการใบหน้าเรียว V-Shape
 • การยิงแบบ Upper Face: เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาริ้วรอย รอยตีนกา หนังตาตก ต้องการยกกระชับใบหน้าส่วนบน
 • การยิงแบบ Lower Face: เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อย ริ้วรอย ร่องแก้มลึก ต้องการยกกระชับใบหน้าส่วนล่าง
 • การยิงแบบ Total Face: เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อย ริ้วรอย ทั้งใบหน้า ต้องการผลลัพธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุม
 • การยิงแบบเฉพาะจุด: เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเฉพาะจุดบนใบหน้า เช่น รอยตีนกา ร่องแก้ม มุมปาก ต้องการผลลัพธ์ที่ตรงจุดและรวดเร็ว

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อวิธีการยิงอัลเทอร่า เช่น:

 • อายุของคนไข้
 • สุขภาพของคนไข้
 • ยาที่คนไข้ทานอยู่

ดังนั้น ควรเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐาน แพทย์มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการทำUltherapy

ข้อควรระวัง:

 • การยิงอัลเทอร่าอาจทำให้รู้สึกเจ็บระคายเคืองได้ แพทย์จะทายาชาเพื่อบรรเทาอาการ
 • ผลลัพธ์ของการยิงUltherapyจะปรากฏหลังจากทำ 1-3 เดือน และสามารถอยู่ได้นาน 1-2 ปี
 • ผลลัพธ์ของการยิงUltherapyอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday 11:00 - 19:00 hrs
Tuesday 11:00 - 19:00 hrs
Wednesday 11:00 - 19:00 hrs
Thursday 11:00 - 19:00 hrs
Friday 11:00 - 19:00 hrs
Saturday 11:00 - 19:00 hrs
Sunday 11:00 - 19:00 hrs