ATier Wellness and Surgery House

Content Articlesอัลตร้าฟอเมอร์ spt เปรียบเทียบความแตกต่างกับรุ่นเดิม

อัลตร้าฟอเมอร์ spt เปรียบเทียบความแตกต่างกับรุ่นเดิม

อัลตร้าฟอเมอร์ III และ SPT (Scanning Precision Tip) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงผิวหนังและการยกกระชับใบหน้า โดยใช้พลังงานคลื่นเสียง (Ultrasound) ที่มีความแม่นยำสูง นี่คือความแตกต่างหลักระหว่าง อัลตร้าฟอเมอร์ III และเทคโนโลยี SPT:

1. เทคโนโลยี SPT (Scanning Precision Tip): เป็นนวัตกรรมล่าสุดที่พัฒนามาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการรักษา ด้วยหัวจับที่ได้รับการออกแบบมาใหม่ ทำให้สามารถส่งพลังงานคลื่นเสียงไปยังเนื้อเยื่อที่ต้องการได้แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่ผิวหนังชั้นนอกและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

2. อัลตร้าฟอเมอร์ III: เป็นรุ่นก่อนหน้าที่ใช้เทคโนโลยีคลื่นเสียงเช่นกัน แต่อาจจะมีความละเอียดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหัวจับ SPT ในการเจาะจงเนื้อเยื่อเป้าหมาย แม้ว่า Ultraformer III จะมีประสิทธิภาพในการยกกระชับและปรับปรุงสภาพผิว แต่ SPT นำเสนอการควบคุมที่ดีกว่าและความแม่นยำในการรักษา

การอัพเกรดไปยังเทคโนโลยี SPT หมายถึงการเพิ่มศักยภาพในการเจาะจงและปรับปรุงผลลัพธ์การรักษา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องการการดูแลที่แม่นยำยิ่งขึ้น เช่น รอบดวงตา หรือบริเวณที่มีปัญหาเฉพาะที่ต้องการการปรับปรุงที่ละเอียดและแม่นยำ

SPT ในบริบทของเทคโนโลยี Ultraformer ย่อมาจาก “Scanning Precision Tip” ซึ่งเป็นนวัตกรรมหัวจับที่ออกแบบมาเพื่อให้การรักษาด้วยเครื่อง อัลตร้าฟอเมอร์ เป็นไปอย่างแม่นยำและละเอียดมากขึ้น หัวจับนี้ช่วยให้สามารถส่งพลังงานคลื่นเสียงไปยังเนื้อเยื่อที่ต้องการรักษาได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผิวหนังชั้นนอก

หลักการทำงานของ SPT คือการปรับปรุงความแม่นยำของการส่งมอบพลังงานคลื่นเสียงในการรักษา เพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนและผลลัพธ์ที่ดีขึ้น การออกแบบของหัวจับ SPT ทำให้สามารถจำกัดการกระจายพลังงานคลื่นเสียงให้อยู่ในบริเวณที่ต้องการรักษาเท่านั้น ซึ่งลดความเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียงและเพิ่มความเฉพาะเจาะจงในการรักษา

อัลตร้าฟอเมอร์ III SPT (Scanning Precision Tip) นับว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและผลลัพธ์การรักษาที่ปรับปรุงได้ดี:

1. ความแม่นยำและความเฉพาะเจาะจง: SPT ให้ความแม่นยำสูงในการรักษาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ทำให้สามารถเจาะจงเนื้อเยื่อที่ต้องการรักษาได้ลึกและแม่นยำมากขึ้น นี้ช่วยลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

2. ผลลัพธ์ที่ดีกว่าและรวดเร็ว: ด้วยการใช้เทคโนโลยี SPT ผลลัพธ์ของการรักษามักจะดีขึ้น ทำให้ผู้ป่วยเห็นการปรับปรุงที่เด่นชัดในเรื่องของความยืดหยุ่นและความเรียบเนียนของผิวหนัง
Ultraformer อัลตร้าฟอเมอร์ SPT ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงของการทำลายเนื้อเยื่อรอบข้าง ทำให้มีความปลอดภัยสูงสำหรับผู้รับการรักษา

4. การใช้งานที่หลากหลาย: สามารถใช้ Ultraformer SPT ได้ในหลายบริเวณของร่างกาย เช่น ใบหน้า คอ แขน และท้อง ทำให้เป็นอุปกรณ์ที่หลากหลายในการรักษาปัญหาผิวหนังและการยกกระชับผิว

5. ความพึงพอใจของผู้รับการรักษา: ด้วยผลลัพธ์ที่ปรับปรุงและเห็นได้ชัดเจน ทำให้ผู้รับการรักษามีความพึงพอใจสูง ซึ่งสามารถนำไปสู่การแนะนำจากปากต่อปากและการกลับมาใช้บริการในอนาคต

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ อัลตร้าฟอเมอร์ III SPT จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับคลินิกและสถานพยาบาลที่ต้องการนำเสนอการรักษาที่มีความเฉพาะเจาะจงแ

ละมีประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยีล่าสุด

อัลตร้าฟอเมอร์ III SPT (Scanning Precision Tip) นับว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและผลลัพธ์การรักษาที่ปรับปรุงได้ดี:

1. ความแม่นยำและความเฉพาะเจาะจง: SPT ให้ความแม่นยำสูงในการรักษาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ทำให้สามารถเจาะจงเนื้อเยื่อที่ต้องการรักษาได้ลึกและแม่นยำมากขึ้น นี้ช่วยลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

2. ผลลัพธ์ที่ดีกว่าและรวดเร็ว: ด้วยการใช้เทคโนโลยี SPT ผลลัพธ์ของการรักษามักจะดีขึ้น ทำให้ผู้ป่วยเห็นการปรับปรุงที่เด่นชัดในเรื่องของความยืดหยุ่นและความเรียบเนียนของผิวหนัง

3. ความปลอดภัยสูง: อัลตร้าฟอเมอร์ SPT ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงของการทำลายเนื้อเยื่อรอบข้าง ทำให้มีความปลอดภัยสูงสำหรับผู้รับการรักษา

4. การใช้งานที่หลากหลาย: สามารถใช้ อัลตร้าฟอเมอร์ SPT ได้ในหลายบริเวณของร่างกาย เช่น ใบหน้า คอ แขน และท้อง ทำให้เป็นอุปกรณ์ที่หลากหลายในการรักษาปัญหาผิวหนังและการยกกระชับผิว

5. ความพึงพอใจของผู้รับการรักษา: ด้วยผลลัพธ์ที่ปรับปรุงและเห็นได้ชัดเจน ทำให้ผู้รับการรักษามีความพึงพอใจสูง ซึ่งสามารถนำไปสู่การแนะนำจากปากต่อปากและการกลับมาใช้บริการในอนาคต

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ อัลตร้าฟอเมอร์ III SPT จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับคลินิกและสถานพยาบาลที่ต้องการนำเสนอการรักษาที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยีล่าสุด

Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday 11:00 - 19:00 hrs
Tuesday 11:00 - 19:00 hrs
Wednesday 11:00 - 19:00 hrs
Thursday 11:00 - 19:00 hrs
Friday 11:00 - 19:00 hrs
Saturday 11:00 - 19:00 hrs
Sunday 11:00 - 19:00 hrs