ATier Wellness and Surgery House

Content Articlesศัลยกรรม: มากกว่าแค่เรื่องความงาม

ศัลยกรรม: มากกว่าแค่เรื่องความงาม

ศัลยกรรม: มากกว่าแค่เรื่องความงาม

ศัลยกรรมเป็นสาขาหนึ่งของการแพทย์ที่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกของร่างกาย ศัลยกรรมสามารถทำได้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือเพื่อความสวยงาม ในปัจจุบัน ศัลยกรรมเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก

ความเชื่อใหม่เกี่ยวกับศัลยกรรมที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน ได้แก่:

 • ศัลยกรรมไม่ใช่แค่เรื่องความงาม ศัลยกรรมสามารถช่วยแก้ปัญหาทางการแพทย์และปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้ เช่น การผ่าตัดเสริมจมูกเพื่อรักษาการหายใจที่มีปัญหา หรือการผ่าตัดเสริมเต้านมเพื่อทดแทนเนื้อเยื่อเต้านมที่หายไปจากการผ่าตัดมะเร็ง
 • ศัลยกรรมไม่ใช่ทางเลือกเดียว มีหลายวิธีในการปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอก เช่น การออกกำลังกาย การควบคุมอาหาร และการใช้เครื่องสำอาง ศัลยกรรมตกแต่งควรเป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น
 • ศัลยกรรมมีความเสี่ยง เช่นเดียวกับการผ่าตัดทุกประเภท ศัลยกรรมก็มีความเสี่ยง เช่น การติดเชื้อ เลือดออก และผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ ผู้ป่วยควรทำความเข้าใจความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด

ความเชื่อใหม่เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของผู้คนที่มีต่อศัลยกรรม ผู้คนเริ่มตระหนักว่าศัลยกรรมไม่ใช่แค่เรื่องความงาม แต่ยังสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้ นอกจากนี้ ผู้คนยังตระหนักถึงความเสี่ยงของศัลยกรรมและต้องการที่จะเข้าใจความเสี่ยงเหล่านี้อย่างถ่องแท้ก่อนตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างความเชื่อใหม่เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่งที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน:

 • ศัลยกรรมสามารถช่วยให้ผู้คนรู้สึกมั่นใจมากขึ้น ศัลยกรรมสามารถช่วยให้ผู้คนรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของตน ซึ่งอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น อาชีพที่ประสบความสำเร็จ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • ศัลยกรรมไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผู้ใหญ่ ศัลยกรรมสามารถดำเนินการได้กับเด็กและวัยรุ่นในบางกรณี เช่น การผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติแต่กำเนิดหรือการผ่าตัดเสริมเต้านมหลังการตัดเต้านม
 • ศัลยกรรมไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายสูง ศัลยกรรมสามารถดำเนินการได้ในราคาที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภทของการผ่าตัดและสถานที่ดำเนินการ

ความเชื่อใหม่เหล่านี้ช่วยให้ผู้คนเข้าใจศัลยกรรมได้ดีขึ้นและตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดอย่างมีข้อมูล

ศัลยกรรม ส่งผลดีหลายประการ ดังนี้

 • ปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอก ศัลยกรรมสามารถช่วยปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกของร่างกายได้ เช่น การปรับรูปจมูก เสริมเต้านม ดูดไขมัน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของตน ซึ่งอาจส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ อาชีพ และคุณภาพชีวิต
 • แก้ไขความผิดปกติ ศัลยกรรมสามารถใช้เพื่อแก้ไขความผิดปกติหรือข้อบกพร่องของร่างกาย เช่น ปากแหว่งเพดานโหว่ จมูกผิดรูป เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของตน และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น
 • ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ศัลยกรรมสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ เช่น การผ่าตัดเสริมเต้านมหลังการตัดเต้านม การผ่าตัดแก้ไขแขนขาพิการ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ศัลยกรรมก็มีความเสี่ยงเช่นกัน เช่น การติดเชื้อ เลือดออก และผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ ผู้ป่วยควรทำความเข้าใจความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผลดีจากศัลยกรรมที่พบได้บ่อย:

 • ผู้ป่วยรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของตน
 • ผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
 • ผู้ป่วยประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน
 • ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ศัลยกรรมตกแต่ง ควรเป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น ผู้ป่วยควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด และควรเลือกศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรม ควรทำเมื่ออายุครบ 20 ปีขึ้นไป เนื่องจากร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ศัลยกรรมในช่วงอายุนี้จึงมีความเสี่ยงต่ำและได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้ป่วยควรมีวุฒิภาวะและความเข้าใจในความเสี่ยงของศัลยกรรมจึงจะสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ

อย่างไรก็ตาม ศัลยกรรมบางประเภทสามารถดำเนินการได้กับเด็กและวัยรุ่นในบางกรณี เช่น การผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติแต่กำเนิดหรือการผ่าตัดเสริมเต้านมหลังการตัดเต้านม ในกรณีเหล่านี้ ผู้ปกครองควรให้คำปรึกษาและตัดสินใจร่วมกับผู้ป่วยอย่างรอบคอบ

ต่อไปนี้เป็นแนวทางอายุที่เหมาะสมสำหรับ ศัลยกรรมตกแต่ง ประเภทต่างๆ:

 • การผ่าตัดเสริมจมูก : อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การผ่าตัดเสริมเต้านม : อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การผ่าตัดดูดไขมัน : อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การผ่าตัดยกกระชับหน้า : อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การผ่าตัดตาสองชั้น : อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การผ่าตัดตัดปีกจมูก : อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติแต่กำเนิด : อายุที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความผิดปกติ
 • การผ่าตัดเสริมเต้านมหลังการตัดเต้านม : อายุที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและสุขภาพ

ผู้ป่วยควรปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับตนเอง

Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday 11:00 - 19:00 hrs
Tuesday 11:00 - 19:00 hrs
Wednesday 11:00 - 19:00 hrs
Thursday 11:00 - 19:00 hrs
Friday 11:00 - 19:00 hrs
Saturday 11:00 - 19:00 hrs
Sunday 11:00 - 19:00 hrs