ATier Wellness and Surgery House

Content Articlesศัลยกรรมและการตกแต่ง ตามโหงวเฮ้ง ศาสตร์เกาหลี

ศัลยกรรมและการตกแต่ง ตามโหงวเฮ้ง ศาสตร์เกาหลี

โหงวเฮ้ง คือ ศาสตร์การดูลักษณะใบหน้าแบบจีน โดยเชื่อว่าลักษณะของใบหน้าสามารถส่งผลต่อชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภ หน้าที่การงาน ความรัก สุขภาพ เป็นต้น การทำศัลยกรรมและการตกแต่งตามโหงวเฮ้งจึงเป็นการนำศาสตร์โหงวเฮ้งมาประยุกต์ใช้กับการทำศัลยกรรม เพื่อปรับรูปหน้าให้มีคุณสมบัติที่ดีตามหลักโหงวเฮ้ง โดยเชื่อว่าการทำเช่นนี้จะช่วยให้เสริมดวงชะตาและส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้น

การทำศัลยกรรมและการตกแต่งตามโหงวเฮ้งนั้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโหงวเฮ้งจะเป็นผู้ออกแบบใบหน้าให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ บนใบหน้า เช่น หน้าผาก จมูก ตา ปาก คาง เป็นต้น โดยเชื่อว่าองค์ประกอบเหล่านี้ส่งผลต่อดวงชะตาในด้านต่างๆ ดังนี้

 • หน้าผาก แสดงถึงสติปัญญา บารมี ความรุ่งเรือง หากหน้าผากกว้าง โหนกนูน แสดงถึงสติปัญญาดี ชอบการเรียนรู้ กระตือรือร้น ขยันอดทน
 • จมูก แสดงถึงฐานะ ทรัพย์สิน ความมั่นคง หากจมูกโด่ง ปลายจมูกเชิด แสดงถึงฐานะดี มีทรัพย์สิน มั่นคง
 • ตา แสดงถึงโชคลาภ โอกาส หากดวงตาโต สดใส แสดงถึงโชคลาภดี มีเสน่ห์ดึงดูด
 • ปาก แสดงถึงวาสนา การงาน หากปากเล็ก ริมฝีปากอวบอิ่ม แสดงถึงวาสนาดี ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
 • คาง แสดงถึงทรัพย์สมบัติ การเงิน หากคางเต็ม กลมมน แสดงถึงทรัพย์สมบัติมาก มีเงินใช้ไม่ขาดมือ

ศัลยกรรมตกแต่งตามโหงวเฮ้งนั้น สามารถทำได้หลายวิธี เช่น

 • การเสริมหน้าผาก สามารถทำได้โดยการฉีดฟิลเลอร์ เสริมซิลิโคน หรือผ่าตัดเลื่อนกระดูกหน้าผาก
 • การเสริมจมูก สามารถทำได้โดยการฉีดฟิลเลอร์ เสริมซิลิโคน หรือผ่าตัดตกแต่งกระดูกจมูก
 • การศัลยกรรมตา สามารถทำได้โดยการเปิดหางตา ตัดหนังตา กรีดตาสองชั้น
 • การศัลยกรรมปาก สามารถทำได้โดยการฉีดฟิลเลอร์ เสริมซิลิโคน หรือผ่าตัดตกแต่งริมฝีปาก
 • การเสริมคาง สามารถทำได้โดยการฉีดฟิลเลอร์ เสริมซิลิโคน หรือผ่าตัดเลื่อนกระดูกคาง

ศัลยกรรมตกแต่งตามโหงวเฮ้งนั้น เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่เชื่อว่าลักษณะของใบหน้าสามารถส่งผลต่อชีวิตได้ โดยการทำศัลยกรรมตามหลักโหงวเฮ้งนั้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโหงวเฮ้งจะเป็นผู้ออกแบบใบหน้าให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทั้งในด้านความงามและโหงวเฮ้ง

ศัลยกรรมตกแต่งตามโหงวเฮ้งหลักศาสตร์เกาหลี เป็นการประยุกต์ใช้ศาสตร์โหงวเฮ้งแบบจีนมาใช้ในการศัลยกรรมและการตกแต่งใบหน้า โดยเชื่อว่าลักษณะของใบหน้าสามารถส่งผลต่อชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภ หน้าที่การงาน ความรัก สุขภาพ เป็นต้น การทำศัลยกรรมและการตกแต่งตามโหงวเฮ้งหลักศาสตร์เกาหลีจึงมุ่งเน้นไปที่การปรับรูปหน้าให้มีคุณสมบัติที่ดีตามหลักโหงวเฮ้งเกาหลี โดยเชื่อว่าการทำเช่นนี้จะช่วยให้เสริมดวงชะตาและส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้น

หลักโหงวเฮ้งเกาหลีนั้นมีความคล้ายคลึงกับหลักโหงวเฮ้งจีน แต่ก็มีความแตกต่างบางประการ เช่น หลักโหงวเฮ้งเกาหลีให้ความสำคัญกับเส้นบนใบหน้ามากกว่าหลักโหงวเฮ้งจีน โดยเชื่อว่าเส้นบนใบหน้าสามารถบ่งบอกถึงดวงชะตาได้ เช่น เส้นบนหน้าผากแสดงถึงสติปัญญา เส้นบนจมูกแสดงถึงฐานะ เส้นรอบดวงตาแสดงถึงโชคลาภ เส้นริมฝีปากแสดงถึงวาสนา เป็นต้น

ศัลยกรรมตกแต่งตามโหงวเฮ้งหลักศาสตร์เกาหลีนั้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโหงวเฮ้งจะเป็นผู้ออกแบบใบหน้าให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ บนใบหน้า เช่น หน้าผาก จมูก ตา ปาก คาง เป็นต้น โดยเชื่อว่าองค์ประกอบเหล่านี้ส่งผลต่อดวงชะตาในด้านต่างๆ ดังนี้

 • หน้าผาก แสดงถึงสติปัญญา บารมี ความรุ่งเรือง หากหน้าผากกว้าง โหนกนูน แสดงถึงสติปัญญาดี ชอบการเรียนรู้ กระตือรือร้น ขยันอดทน
 • จมูก แสดงถึงฐานะ ทรัพย์สิน ความมั่นคง หากจมูกโด่ง ปลายจมูกเชิด แสดงถึงฐานะดี มีทรัพย์สิน มั่นคง
 • ตา แสดงถึงโชคลาภ โอกาส หากดวงตาโต สดใส แสดงถึงโชคลาภดี มีเสน่ห์ดึงดูด
 • ปาก แสดงถึงวาสนา การงาน หากปากเล็ก ริมฝีปากอวบอิ่ม แสดงถึงวาสนาดี ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
 • คาง แสดงถึงทรัพย์สมบัติ การเงิน หากคางเต็ม กลมมน แสดงถึงทรัพย์สมบัติมาก มีเงินใช้ไม่ขาดมือ

นอกจากนี้ การทำศัลยกรรมและการตกแต่งตามโหงวเฮ้งหลักศาสตร์เกาหลียังให้ความสำคัญกับสีผิวอีกด้วย โดยเชื่อว่าสีผิวที่ขาวกระจ่างใสเป็นสัญญาณของความดีงามและโชคลาภ หากผิวขาวกระจ่างใส แสดงถึงเป็นคนดีมีศีลธรรม มีความสุขในชีวิต

การทำศัลยกรรมและการตกแต่งตามโหงวเฮ้งหลักศาสตร์เกาหลีนั้น สามารถทำได้หลายวิธี เช่น

 • การเสริมหน้าผาก สามารถทำได้โดยการฉีดฟิลเลอร์ เสริมซิลิโคน หรือผ่าตัดเลื่อนกระดูกหน้าผาก
 • การเสริมจมูก สามารถทำได้โดยการฉีดฟิลเลอร์ เสริมซิลิโคน หรือผ่าตัดตกแต่งกระดูกจมูก
 • การศัลยกรรมตา สามารถทำได้โดยการเปิดหางตา ตัดหนังตา กรีดตาสองชั้น
 • การศัลยกรรมปาก สามารถทำได้โดยการฉีดฟิลเลอร์ เสริมซิลิโคน หรือผ่าตัดตกแต่งริมฝีปาก
 • การเสริมคาง สามารถทำได้โดยการฉีดฟิลเลอร์ เสริมซิลิโคน หรือผ่าตัดเลื่อนกระดูกคาง

การทำศัลยกรรมและการตกแต่งตามโหงวเฮ้งหลักศาสตร์เกาหลีนั้น เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่เชื่อว่าลักษณะของใบหน้าสามารถส่งผลต่อชีวิตได้ โดยการทำศัลยกรรมตามหลักโหงวเฮ้งเกาหลีนั้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโหงวเฮ้งจะเป็นผู้ออกแบบใบหน้าให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทั้งในด้านความงามและโหงวเฮ้ง

Atier Wellness and Surgery House เป็นคลินิกศัลยกรรมความงามที่เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้าตามหลักโหงวเฮ้ง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโหงวเฮ้งและศัลยกรรมและการตกแต่งใบหน้า

การทำศัลยกรรมและการตกแต่งตามโหงวเฮ้งที่ Atier Wellness and Surgery House นั้น แพทย์จะเป็นผู้ออกแบบใบหน้าให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ บนใบหน้า เช่น หน้าผาก จมูก ตา ปาก คาง เป็นต้น โดยยึดหลักโหงวเฮ้งเกาหลีเป็นหลัก ซึ่งให้ความสำคัญกับเส้นบนใบหน้ามากกว่าหลักโหงวเฮ้งจีน

ขั้นตอนในการทำศัลยกรรมและการตกแต่งตามโหงวเฮ้งที่ Atier Wellness and Surgery House นั้น เริ่มจากการประเมินใบหน้าของคนไข้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโหงวเฮ้ง จากนั้นจึงออกแบบใบหน้าให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน โดยคำนึงถึงทั้งด้านความงามและโหงวเฮ้ง เมื่อได้แบบใบหน้าแล้ว แพทย์จะปรึกษากับคนไข้เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน จากนั้นจึงดำเนินการทำศัลยกรรมตามขั้นตอนที่กำหนด

การทำศัลยกรรมและการตกแต่งตามโหงวเฮ้งที่ Atier Wellness and Surgery House นั้น สามารถทำได้หลายวิธี เช่น

 • การเสริมหน้าผาก สามารถทำได้โดยการฉีดฟิลเลอร์ เสริมซิลิโคน หรือผ่าตัดเลื่อนกระดูกหน้าผาก
 • การเสริมจมูก สามารถทำได้โดยการฉีดฟิลเลอร์ เสริมซิลิโคน หรือผ่าตัดตกแต่งกระดูกจมูก
 • การศัลยกรรมตา สามารถทำได้โดยการเปิดหางตา ตัดหนังตา กรีดตาสองชั้น
 • การศัลยกรรมปาก สามารถทำได้โดยการฉีดฟิลเลอร์ เสริมซิลิโคน หรือผ่าตัดตกแต่งริมฝีปาก
 • การเสริมคาง สามารถทำได้โดยการฉีดฟิลเลอร์ เสริมซิลิโคน หรือผ่าตัดเลื่อนกระดูกคาง

ข้อดีของการทำศัลยกรรมและการตกแต่งตามโหงวเฮ้งที่ Atier Wellness and Surgery House นั้น ได้แก่

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโหงวเฮ้งและศัลยกรรมและการตกแต่งใบหน้า ออกแบบใบหน้าให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัย
 • ผลลัพธ์ที่ได้สวยงามเป็นธรรมชาติ
 • ราคาคุ้มค่า

หากท่านสนใจทำศัลยกรรมและการตกแต่งตามโหงวเฮ้ง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Atier Wellness and Surgery House

Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday 11:00 - 19:00 hrs
Tuesday 11:00 - 19:00 hrs
Wednesday 11:00 - 19:00 hrs
Thursday 11:00 - 19:00 hrs
Friday 11:00 - 19:00 hrs
Saturday 11:00 - 19:00 hrs
Sunday 11:00 - 19:00 hrs