ATier Wellness and Surgery House

Content Articlesศัลยกรรมตกแต่งในประเทศไทย

ศัลยกรรมตกแต่งในประเทศไทย

ศัลยกรรมตกแต่งในประเทศไทย

ศัลยกรรมตกแต่งเป็นเทรนด์ที่นิยมในประเทศไทย โดยเห็นได้จากจำนวนการทำศัลยกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากข้อมูลของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (ISAPS) ในปี 2563 พบว่า ประเทศไทยมีการทำศัลยกรรมมากเป็นอันดับที่ 11 ของโลก และอันดับที่ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปัจจัยที่ทำให้ศัลยกรรมเป็นเทรนด์ที่นิยมในประเทศไทย ได้แก่

 • การเปลี่ยนแปลงของค่านิยมและความนิยมในสังคม โดยในปัจจุบัน สังคมไทยให้ความสำคัญกับความสวยงามและการดูแลตนเองมากขึ้น เห็นได้จากกระแสนิยมของดาราและไอดอลที่สวยและหล่อ ส่งผลให้ผู้คนทั่วไปมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของตนเองให้ดูดียิ่งขึ้น
 • การเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับศัลยกรรมได้ง่ายขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่ช่วยทำให้การทำศัลยกรรมมีความปลอดภัยและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
 • ค่าใช้จ่ายในการทำศัลยกรรมที่ลดลง ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการทำศัลยกรรมได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม การทำศัลยกรรมตกแต่งควรทำด้วยความระมัดระวังและศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการและปลอดภัย ควรเลือกคลินิกที่มีมาตรฐานและศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

นอกจากนี้ การทำศัลยกรรมไม่ควรทำเพื่อตอบสนองต่อความกดดันจากสังคมหรือผู้อื่น ควรทำเพราะความต้องการและความสุขของตนเองเท่านั้น

จากข้อมูลของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (ISAPS) ในปี 2563 พบว่า ศัลยกรรมที่หญิงไทยนิยมทำมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่

 1. ศัลยกรรมตา คิดเป็น 48.6% ของการทำศัลยกรรมทั้งหมด สาเหตุที่หญิงไทยนิยมทำศัลยกรรมตามากที่สุด เนื่องจากดวงตาเป็นจุดเด่นบนใบหน้าที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพและการแสดงออก การทำศัลยกรรมตาจึงช่วยเสริมความงามและสร้างความมั่นใจให้กับหญิงไทยได้
 2. ศัลยกรรมเสริมหน้าอก คิดเป็น 27.6% ของการทำศัลยกรรมทั้งหมด สาเหตุที่หญิงไทยนิยมทำศัลยกรรมเสริมหน้าอก เนื่องจากหน้าอกเป็นสัญลักษณ์ของความงามและความเป็นผู้หญิง การทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกจึงช่วยเพิ่มความมั่นใจและดึงดูดเพศตรงข้ามให้กับหญิงไทยได้
 3. ศัลยกรรมเสริมจมูก คิดเป็น 17.8% ของการทำศัลยกรรมทั้งหมด สาเหตุที่หญิงไทยนิยมทำศัลยกรรมเสริมจมูก เนื่องจากจมูกเป็นจุดเด่นบนใบหน้าที่ส่งผลต่อรูปหน้า การทำศัลยกรรมเสริมจมูกจึงช่วยเสริมความงามและปรับรูปหน้าให้ดูสมดุลได้

นอกจากนี้ ศัลยกรรมส่วนอื่นๆ ที่หญิงไทยนิยมทำ ได้แก่ ศัลยกรรมปาก ศัลยกรรมคาง ศัลยกรรมแก้ม ศัลยกรรมตัดไขมัน ศัลยกรรมดึงหน้า เป็นต้น

สาเหตุที่หญิงไทยนิยมทำศัลยกรรมตกแต่งนั้น มีหลายปัจจัยร่วมกัน ได้แก่

 • การเปลี่ยนแปลงของค่านิยมและความนิยมในสังคม โดยในปัจจุบัน สังคมไทยให้ความสำคัญกับความสวยงามและการดูแลตนเองมากขึ้น
 • การเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้หญิงไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับศัลยกรรมได้ง่ายขึ้น
 • ค่าใช้จ่ายในการทำศัลยกรรมที่ลดลง ทำให้หญิงไทยสามารถเข้าถึงการทำศัลยกรรมได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม การทำศัลยกรรมควรทำด้วยความระมัดระวังและศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการและปลอดภัย

Atier Wellness and Surgery House เป็นคลินิกศัลยกรรมและเสริมความงามครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา ทั้งด้านผิวหนัง และความงาม (Board-certified Dermatology / Aesthetic) และศัลยกรรมพลาสติก และ ตกแต่ง (Board-certified Plastic and reconstructive Surgical)

เหตุผลที่ควรมาทำศัลยกรรมตกแต่งที่ Atier Wellness and Surgery House มีดังนี้

 • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทีมแพทย์ที่ Atier Wellness and Surgery House มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผ่านการอบรมหลักสูตรและการฝึกอบรมเฉพาะทางจากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
 • เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย Atier Wellness and Surgery House เลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 • สถานที่สะอาดและปลอดภัย Atier Wellness and Surgery House ตั้งอยู่ในสถานที่สะอาดและปลอดภัย ผ่านมาตรฐานการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
 • บริการที่ครบวงจร Atier Wellness and Surgery House ให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การประเมินผล การผ่าตัด และการดูแลหลังการผ่าตัด โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
 • ราคาที่สมเหตุสมผล Atier Wellness and Surgery House ให้บริการด้วยราคาที่สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสำคัญ

หากท่านกำลังมองหาคลินิกทำศัลยกรรมและเสริมความงามที่มีคุณภาพและมาตรฐาน Atier Wellness and Surgery House เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่าและน่าพิจารณา

Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday 11:00 - 19:00 hrs
Tuesday 11:00 - 19:00 hrs
Wednesday 11:00 - 19:00 hrs
Thursday 11:00 - 19:00 hrs
Friday 11:00 - 19:00 hrs
Saturday 11:00 - 19:00 hrs
Sunday 11:00 - 19:00 hrs