ATier Wellness and Surgery House

Content Articlesพิโคเลเซอร์กำจัดไฝได้หรือไม่

พิโคเลเซอร์กำจัดไฝได้หรือไม่

ไฝเกิดจากอะไร?

ไฝ (Mole) เกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์เมลาโนไซต์ (Melanocyte) ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีหน้าที่สร้างเม็ดสีเมลานิน (Melanin) ให้กับผิวหนัง ปกติแล้วเซลล์เมลาโนไซต์จะกระจายตัวอยู่ทั่วผิวหนังอย่างสม่ำเสมอ แต่ในบางกรณีอาจมีการรวมตัวกันของเซลล์เมลาโนไซต์เป็นกลุ่มก้อน ทำให้เกิดเป็นไฝขึ้นบนผิวหนัง

สาเหตุที่ทำให้เกิดไฝนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการร่วมกัน เช่น

 • พันธุกรรม พบว่าคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นไฝมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฝได้มากกว่าคนทั่วไป
 • แสงแดด การสัมผัสกับแสงแดดเป็นเวลานานอาจกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์เมลาโนไซต์และทำให้เกิดเป็นไฝได้
 • การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน เช่น ฮอร์โมนเอสโตรเจน ในช่วงตั้งครรภ์หรือวัยหมดประจำเดือน อาจกระตุ้นการเจริญเติบโตของไฝได้
 • การบาดเจ็บ การบาดเจ็บที่ผิวหนังอาจทำให้เซลล์เมลาโนไซต์เกิดการรวมตัวกันกลายเป็นไฝได้

วิธีการกำจัดไฝ

ไฝสามารถกำจัดได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของไฝ ดังนี้

 • การจี้ด้วยไฟฟ้า (Electrosurgery) เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าความถี่สูงจี้ทำลายเซลล์ไฝ
 • การตัดไฝออก (Excision) เป็นการใช้มีดผ่าตัดตัดไฝออก
 • การแช่แข็งไฝ (Cryotherapy) เป็นการใช้สารทำความเย็นชนิดพิเศษแช่แข็งไฝจนตายและหลุดออก
 • การใช้เลเซอร์ (Laser) เป็นการใช้เลเซอร์พลังงานสูงทำลายเซลล์ไฝ

ข้อควรระวังในการกำจัดไฝ

การกำจัดไฝควรทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดแผลเป็นหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ

ไฝเกิดจากการเติบโตของเซลล์เมลาโนไซต์เป็นกลุ่มก้อน สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด มีหลายวิธีที่สามารถกำจัดไฝได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของไฝ ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจกำจัดไฝ

พิโคเลเซอร์กำจัดไฝได้หรือไม่

Picosecond Laser เป็นเทคโนโลยีเลเซอร์รุ่นใหม่ที่ปล่อยคลื่นแสงที่มีความเร็วสูงในระดับพิโควินาที (1/1,000,000,000 วินาที) ทำให้เกิดพลังงานสูงที่จุดเล็กๆ ทำให้เกิดการแตกตัวของเม็ดสีอย่างละเอียดและกระจายตัวออกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เม็ดสีถูกกำจัดออกไปได้โดยไม่ก่อให้เกิดความร้อนหรือความเสียหายต่อเนื้อเยื่อโดยรอบ

ดังนั้น จึงสามารถกำจัดไฝได้ โดยเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เหมาะสำหรับไฝที่มีขนาดเล็กและขนาดปานกลาง มีลักษณะเรียบและนูนไม่มาก ไม่เป็นไฝที่มีขนาดใหญ่หรือมีลักษณะผิดปกติ

ควรหรือไม่ควรทำ

การตัดสินใจว่าควรหรือไม่ควรทำพิโคเลเซอร์กำจัดไฝนั้น ควรพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น

 • ลักษณะของไฝ หากไฝมีขนาดใหญ่หรือมีลักษณะผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทำการรักษา
 • ความกังวลของผู้ป่วย หากผู้ป่วยมีความกังวลเกี่ยวกับรอยแผลเป็นจากการรักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแผนการรักษาที่เหมาะสม
 • ค่าใช้จ่าย การรักษามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ผู้ป่วยควรพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาก่อนตัดสินใจทำการรักษา

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี ได้แก่

 • มีประสิทธิภาพในการกำจัดไฝ
 • ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อโดยรอบ
 • ใช้เวลาในการรักษาไม่นาน
 • เจ็บน้อยกว่าการรักษาด้วยวิธีอื่น

ข้อเสียของการทำพิโคเลเซอร์กำจัดไฝ ได้แก่

 • ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
 • อาจเกิดรอยแดงหรือบวมบริเวณที่ทำการรักษา แต่จะหายไปเองภายในไม่กี่วัน

การเตรียมตัวก่อนทำ

ก่อนกำจัดไฝ ควรงดการทาครีมกันแดดบริเวณที่จะทำการรักษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดรอยดำหลังการรักษา

การดูแลหลังทำกำจัดไฝ

หลังทำ ควรประคบเย็นบริเวณที่ทำการรักษา เพื่อลดอาการบวมแดงและปวด หลีกเลี่ยงการขัดถูบริเวณที่ทำการรักษา และใช้ครีมกันแดดเป็นประจำเพื่อป้องกันการเกิดรอยดำ

พิโคเลเซอร์เป็นวิธีการกำจัดไฝที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เหมาะสำหรับไฝที่มีขนาดเล็กและขนาดปานกลาง มีลักษณะเรียบและนูนไม่มาก ไม่เป็นไฝที่มีขนาดใหญ่หรือมีลักษณะผิดปกติ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจทำการรักษา เพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแผนการรักษาที่เหมาะสม

 

Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday 11:00 - 19:00 hrs
Tuesday 11:00 - 19:00 hrs
Wednesday 11:00 - 19:00 hrs
Thursday 11:00 - 19:00 hrs
Friday 11:00 - 19:00 hrs
Saturday 11:00 - 19:00 hrs
Sunday 11:00 - 19:00 hrs