ATier Wellness and Surgery House

Uncategorizedทำอัลเทอร่า อย่างไรให้ผลลัพธ์ ชัดเจน และอยู่นานที่สุด ?

ทำอัลเทอร่า อย่างไรให้ผลลัพธ์ ชัดเจน และอยู่นานที่สุด ?

ทำอัลเทอร่า อย่างไรให้ผลลัพธ์ ชัดเจน และอยู่นานที่สุด ?

อัลเทอร่า ( Ulthera ) เป็นเทคโนโลยียกกระชับผิวด้วยคลื่นพลังงานอัลตราซาวด์แบบเฉพาะเจาะจง (Focused Ultrasound) ที่สามารถส่งพลังงานไปยังชั้นผิวหนังชั้น SMAS ซึ่งเป็นชั้นผิวหนังชั้นลึกที่ยึดกล้ามเนื้อและผิวหนังไว้ด้วยกัน เมื่อพลังงานอัลตราซาวด์ส่งเข้าไปยังชั้น SMAS จะเกิดความร้อนและทำให้เกิดการหดตัวของชั้น SMAS ซึ่งจะส่งผลให้ผิวหน้ายกกระชับขึ้น

เพื่อให้ผลลัพธ์ของการทำ Ulthera ชัดเจนและอยู่นานที่สุด สามารถทำได้ดังนี้

 1. เลือกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคลินิกที่มีคุณภาพ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคลินิกที่มีคุณภาพจะมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่อง Ulthera อย่างถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

 1. เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมในการทำ Ulthera 

ตำแหน่งที่เหมาะสมในการทำ Ulthera จะขึ้นอยู่กับปัญหาผิวของแต่ละบุคคล โดยตำแหน่งที่สามารถทำได้ ได้แก่ ใบหน้า ลำคอ หน้าอก ท้องแขน ต้นขา เป็นต้น

 1. เลือกพลังงานอัลตราซาวด์ที่เหมาะสม

พลังงานอัลตราซาวด์ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ประเมินและแนะนำพลังงานที่เหมาะสม

 1. ดูแลตัวเองหลังทำ Ulthera อย่างเหมาะสม

หลังทำ Ulthera อาจมีอาการบวมหรือแดงเล็กน้อย ซึ่งจะหายไปเองภายใน 2-3 วัน ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณที่ทำ Ulthera ด้วยความร้อนหรือแสงแดดจัด และควรทาครีมกันแดดเป็นประจำเพื่อป้องกันการเกิดริ้วรอย

นอกจากนี้ ผลลัพธ์ของการทำ Ulthera ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ดังนี้

 • อายุ : ผู้ที่มีอายุน้อยจะมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนกว่าผู้ที่มีอายุมาก เนื่องจากเนื้อเยื่อยังยืดหยุ่นได้ดี
 • สภาพผิว : ผู้ที่ผิวแห้งหรือผิวคล้ำจะมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนกว่าผู้ที่ผิวมันหรือผิวขาว
 • การดูแลตัวเอง : ผู้ที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดี เช่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ผลลัพธ์จะคงอยู่ได้นานกว่าผู้ที่ขาดการดูแลตัวเอง

โดยสรุปแล้ว การทำ Ulthera ให้ได้ผลลัพธ์ชัดเจนและอยู่นานที่สุดนั้น จำเป็นต้องเลือกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคลินิกที่มีคุณภาพ เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมในการทำ Ulthera  เลือกพลังงานอัลตราซาวด์ที่เหมาะสม และดูแลตัวเองหลังทำ Ulthera อย่างเหมาะสม

ปัจจัยที่มีผลกระทบกับการทำ Ulthera มากที่สุด ได้แก่

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคลินิกที่มีคุณภาพ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคลินิกที่มีคุณภาพจะมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่อง Ulthera อย่างถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ส่งผลให้ผลลัพธ์ของการทำ อัลเทอร่า ออกมาดีและปลอดภัย

 • ตำแหน่งที่เหมาะสมในการทำ Ulthera 

ตำแหน่งที่เหมาะสมในการทำ Ulthera จะขึ้นอยู่กับปัญหาผิวของแต่ละบุคคล โดยตำแหน่งที่สามารถทำได้ ได้แก่ ใบหน้า ลำคอ หน้าอก ท้องแขน ต้นขา เป็นต้น หากเลือกตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้ผลลัพธ์ออกมาไม่ตรงตามความต้องการ

 • พลังงานอัลตราซาวด์ที่เหมาะสม

พลังงานอัลตราซาวด์ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ประเมินและแนะนำพลังงานที่เหมาะสม พลังงานอัลตราซาวด์ที่มากเกินไปอาจทำให้ผิวไหม้ได้

 • การดูแลตัวเองหลังทำ Ulthera อย่างเหมาะสม

หลังทำ  Ulthera  อาจมีอาการบวมหรือแดงเล็กน้อย ซึ่งจะหายไปเองภายใน 2-3 วัน ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณที่ทำ Ulthera ด้วยความร้อนหรือแสงแดดจัด และควรทาครีมกันแดดเป็นประจำเพื่อป้องกันการเกิดริ้วรอย

นอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ผลลัพธ์ของการทำ Ulthera ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ดังนี้

 • อายุ : ผู้ที่มีอายุน้อยจะมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนกว่าผู้ที่มีอายุมาก เนื่องจากเนื้อเยื่อยังยืดหยุ่นได้ดี
 • สภาพผิว : ผู้ที่ผิวแห้งหรือผิวคล้ำจะมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนกว่าผู้ที่ผิวมันหรือผิวขาว
 • การดูแลตัวเอง : ผู้ที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดี เช่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ผลลัพธ์จะคงอยู่ได้นานกว่าผู้ที่ขาดการดูแลตัวเอง

ดังนั้น การเลือกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคลินิกที่มีคุณภาพ เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมในการทำ Ulthera  เลือกพลังงานอัลตราซาวด์ที่เหมาะสม และดูแลตัวเองหลังทำ Ulthera อย่างเหมาะสม จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ของการทำ อัลเทอร่า ชัดเจนและอยู่นานที่สุด

ผิวสวย หน้ายกกระชับ โดยไม่ต้องผ่าตัดด้วยเทคโนโลยี อัลเทอร่า ( Ulthera ) นวัตกรรมยกกระชับผิวที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากทั่วโลก

ที่ Atier Wellness and Surgery House เราพร้อมดูแลคุณด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย ให้คุณกลับมามีผิวสวย หน้ายกกระชับได้อีกครั้ง

 

Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday 11:00 - 19:00 hrs
Tuesday 11:00 - 19:00 hrs
Wednesday 11:00 - 19:00 hrs
Thursday 11:00 - 19:00 hrs
Friday 11:00 - 19:00 hrs
Saturday 11:00 - 19:00 hrs
Sunday 11:00 - 19:00 hrs