ATier Wellness and Surgery House

Content Articlesถ้าไม่กระชับตามสัดส่วน จะเกิดอะไรขึ้น และมีข้อเสียอย่างไร ?

ถ้าไม่กระชับตามสัดส่วน จะเกิดอะไรขึ้น และมีข้อเสียอย่างไร ?

ถ้าไม่กระชับตามสัดส่วน จะเกิดอะไรขึ้น และมีข้อเสียอย่างไร ?

การที่ร่างกายมีไขมันสะสมมากเกินไป โดยไม่กระชับตามสัดส่วน อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในหลายด้าน ดังนี้

 • เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคมะเร็งบางชนิด โรคข้ออักเสบ เป็นต้น
 • ส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิต อาจทำให้หัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้น ส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้น และอาจเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้
 • ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ อาจทำให้หายใจลำบาก เหนื่อยง่าย
 • ส่งผลต่อระบบกล้ามเนื้อและกระดูก อาจทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง กระดูกเปราะบาง เกิดอาการปวดข้อและกระดูก
 • ส่งผลต่อสุขภาพจิต อาจทำให้ขาดความมั่นใจในตนเอง รู้สึกไม่มีความสุข

นอกจากนี้ การมีไขมันสะสมมากเกินไป ยังอาจส่งผลเสียต่อรูปร่างและบุคลิกภาพอีกด้วย ทำให้ดูไม่สมส่วน ไม่สวยงาม

การกระชับตามสัดส่วน สามารถทำได้ด้วยการออกกำลังกายและควบคุมอาหาร โดยการออกกำลังกายจะช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกิน และทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น ส่วนการควบคุมอาหารจะช่วยจำกัดปริมาณแคลอรีที่รับประทานเข้าไป

การออกกำลังกายที่ช่วยกระชับสัดส่วน ได้แก่ การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ เช่น การวิ่ง การเต้นแอโรบิก การว่ายน้ำ เป็นต้น และการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง เช่น การยกน้ำหนัก การดึงข้อ เป็นต้น

การควบคุมอาหารที่ช่วยกระชับตามสัดส่วน ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีกากใยสูง รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์มากเกินไป หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลมากเกินไป

การกระชับตามสัดส่วนอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ร่างกายมีรูปร่างที่สมส่วน แข็งแรง และสุขภาพดี

การจะรู้ได้ว่าควรกระชับตามสัดส่วนส่วนไหนของร่างกายนั้น สามารถทำได้โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • รูปร่างและบุคลิกภาพ บางคนอาจต้องการกระชับตามสัดส่วนเฉพาะส่วน เช่น หน้าท้อง ต้นขา สะโพก เป็นต้น เพื่อปรับรูปร่างให้สมส่วนและสวยงามขึ้น
 • สุขภาพ การมีไขมันสะสมมากเกินไป อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในหลายด้าน ดังนั้น การกระชับตามสัดส่วนเพื่อลดไขมันส่วนเกิน จึงอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆ ได้
 • ความชอบส่วนบุคคล บางคนอาจต้องการกระชับตามสัดส่วนเพื่อเพิ่มความมั่นใจในตนเอง หรือเพื่อความสวยงาม

โดยทั่วไปแล้ว บริเวณที่มักมีไขมันสะสมมากที่สุด ได้แก่ หน้าท้อง ต้นขา สะโพก ต้นแขน และต้นคอ ดังนั้น การกระชับสัดส่วน บริเวณเหล่านี้ จึงอาจช่วยให้รูปร่างดูดีขึ้นได้

นอกจากนี้ การกระชับตามสัดส่วนควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี โดยอาจออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ และควบคุมอาหารอย่างเหมาะสม

หากต้องการกระชับตามสัดส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย เพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสมกับตนเอง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำถามที่อาจช่วยประเมินว่าควรกระชับตามสัดส่วนส่วนไหนของร่างกายหรือไม่

 • คุณรู้สึกไม่มั่นใจในรูปร่างของตนเองหรือไม่
 • คุณรู้สึกเหนื่อยง่ายหรือไม่
 • คุณมีปัญหาสุขภาพ เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น
 • คุณมีไขมันสะสมมากเกินไปหรือไม่
 • คุณอยากมีรูปร่างที่สมส่วนและสวยงามขึ้นหรือไม่

หากตอบคำถามเหล่านี้แล้วพบว่าควรกระชับสัดส่วน ก็ควรเริ่มดำเนินการโดยการออกกำลังกายและควบคุมอาหารอย่างสม่ำเสมอ

มีปัญหาไขมันส่วนเกิน ไม่อยากออกกำลังกายหรือควบคุมอาหาร? มาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราที่ Atier Wellness and Surgery House สิคะ เราพร้อมวิเคราะห์ปัญหาของคุณและออกแบบโปรแกรมกระชับสัดส่วนที่เหมาะสมกับคุณ เพื่อให้คุณมีรูปร่างที่สวยและสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday 11:00 - 19:00 hrs
Tuesday 11:00 - 19:00 hrs
Wednesday 11:00 - 19:00 hrs
Thursday 11:00 - 19:00 hrs
Friday 11:00 - 19:00 hrs
Saturday 11:00 - 19:00 hrs
Sunday 11:00 - 19:00 hrs