ATier Wellness and Surgery House

Content Articlesการดูแลหลังศัลยกรรมตกแต่ง และวิธีที่มีประโยชน์ พร้อมเคล็ดลับ

การดูแลหลังศัลยกรรมตกแต่ง และวิธีที่มีประโยชน์ พร้อมเคล็ดลับ

การดูแลหลังศัลยกรรมตกแต่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีและลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ คำแนะนำและวิธีที่มีประโยชน์ในการการดูแลหลัง

มีดังนี้

 1. ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

แพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการดูแลหลังศัลยกรรมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบุคคล สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แผลหายดีและปลอดภัย

 1. รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง

ยาที่แพทย์สั่งมีไว้เพื่อบรรเทาอาการปวด บวม และอักเสบ ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน

 1. ประคบเย็น

การประคบเย็นจะช่วยบรรเทาอาการปวด บวม และช้ำ ควรประคบเย็นบริเวณแผลวันละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 20-30 นาที ในช่วง 24-48 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัด

 1. ประคบร้อน

การประคบร้อนจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและช่วยย่อยสลายลิ่มเลือด ควรประคบร้อนบริเวณแผลวันละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 20-30 นาที ในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังการผ่าตัด

 1. ดูแลแผล

ควรทำความสะอาดแผลวันละ 1-2 ครั้ง โดยใช้น้ำเกลือหรือน้ำยาฆ่าเชื้อที่แพทย์สั่ง ห้ามแกะหรือลอกเทปปิดแผลออกเอง ควรปล่อยให้เทปปิดแผลหลุดออกเองตามธรรมชาติ

 1. พักผ่อนให้เพียงพอ

ร่างกายต้องการเวลาในการฟื้นตัวหลังการผ่าตัด ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อคืน

 1. หลีกเลี่ยงการยกของหนัก

การยกของหนักอาจทำให้แผลฉีกขาดได้ ควรหลีกเลี่ยงการยกของหนักอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์หลังการผ่าตัด

 1. งดสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อกระบวนการรักษาแผล ควรงดสูบบุหรี่อย่างน้อย 2-3 สัปดาห์หลังการผ่าตัด

 1. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์ส่งผลเสียต่อกระบวนการรักษาแผล ควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 2-3 สัปดาห์หลังการผ่าตัด

 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วน เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นในการฟื้นตัว

เคล็ดลับเพิ่มเติม

 • นอนหนุนหมอนสูงเพื่อป้องกันการบวมบริเวณใบหน้า
 • หลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นหรือร้อนจัด
 • แต่งหน้าบริเวณแผลให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน
 • สังเกตอาการผิดปกติต่างๆ เช่น มีไข้ ปวดมาก เลือดออกหรือมีน้ำเหลืองไหลออกจากแผล เป็นต้น หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์
การดูแลหลังศัลยกรรมตกแต่งอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดีและลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดูแลหลังศัลยกรรมตกแต่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีและลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ คำแนะนำและวิธีที่มีประโยชน์ในการการดูแลหลังศัลยกรรมตกแต่ง มีดังนี้

 1. ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

แพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการดูแลหลังศัลยกรรมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบุคคล สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แผลหายดีและปลอดภัย

 1. รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง

ยาที่แพทย์สั่งมีไว้เพื่อบรรเทาอาการปวด บวม และอักเสบ ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน

 1. ประคบเย็น

การประคบเย็นจะช่วยบรรเทาอาการปวด บวม และช้ำ ควรประคบเย็นบริเวณแผลวันละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 20-30 นาที ในช่วง 24-48 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัด

 1. ประคบร้อน

การประคบร้อนจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและช่วยย่อยสลายลิ่มเลือด ควรประคบร้อนบริเวณแผลวันละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 20-30 นาที ในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังการผ่าตัด

 1. ดูแลแผล

ควรทำความสะอาดแผลวันละ 1-2 ครั้ง โดยใช้น้ำเกลือหรือน้ำยาฆ่าเชื้อที่แพทย์สั่ง ห้ามแกะหรือลอกเทปปิดแผลออกเอง ควรปล่อยให้เทปปิดแผลหลุดออกเองตามธรรมชาติ

 1. พักผ่อนให้เพียงพอ

ร่างกายต้องการเวลาในการฟื้นตัวหลังการผ่าตัด ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อคืน

 1. หลีกเลี่ยงการยกของหนัก

การยกของหนักอาจทำให้แผลฉีกขาดได้ ควรหลีกเลี่ยงการยกของหนักอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์หลังการผ่าตัด

 1. งดสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อกระบวนการรักษาแผล ควรงดสูบบุหรี่อย่างน้อย 2-3 สัปดาห์หลังการผ่าตัด

 1. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์ส่งผลเสียต่อกระบวนการรักษาแผล ควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 2-3 สัปดาห์หลังการผ่าตัด

 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วน เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นในการฟื้นตัว

เคล็ดลับเพิ่มเติม

 • นอนหนุนหมอนสูงเพื่อป้องกันการบวมบริเวณใบหน้า
 • หลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นหรือร้อนจัด
 • แต่งหน้าบริเวณแผลให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน
 • สังเกตอาการผิดปกติต่างๆ เช่น มีไข้ ปวดมาก เลือดออกหรือมีน้ำเหลืองไหลออกจากแผล เป็นต้น หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์

การดูแลอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดีและลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday 11:00 - 19:00 hrs
Tuesday 11:00 - 19:00 hrs
Wednesday 11:00 - 19:00 hrs
Thursday 11:00 - 19:00 hrs
Friday 11:00 - 19:00 hrs
Saturday 11:00 - 19:00 hrs
Sunday 11:00 - 19:00 hrs